Terminy zbiórek KI i KHR

Druhowie!

Zarówno Komisja Instruktorska, jak i Kapituła Stopnia Harcerza Rzeczypospolitej ustaliły kolejne terminy zbiórek.

Dla KI są to 09.03, 13.04, 11.05, 08.06, 22.08, 14.09

Dla KHR natomiast 09.03, 20.04, 18.05, 15.06

Zapraszamy do spotkań!