Zlot 2016

*

Zgłoszenia trwają do19 kwietnia, link: http://goo.gl/forms/aBP1dXcJVX

*

Więcej informacji: https://drive.google.com/file/d/0B_UZPnaALE1Oby0xem1RbVo1LW8/view?usp=sharing

*

Czuwaj! Całym Życiem!
komendant Zlotu
hm. Jarosław Kuczaj HR