Szkoła Instruktorska

Drogę do doskonałości harcerstwo wybiera najkrótszą, choć najtrudniejszą. Pójście przebojem przez życie, które co krok rzuca nam pod nogi przeszkody, zmusza nas do stworzenia sobie programu życiowego.
Aby taki program ułożyć, musi harcerz mieć wiarę w ten plan,
Musi uwierzyć w jego powodzenie.
Wiara ta wypłynie tylko ze znajomości samego siebie, tylko z poczucia wielkości i jakości sił ducha, umysłu i ciała.
Harcerz musi wiedzieć, odczuć, jakiej miary siły zdoła wydobyć,
gdy spotka go taka czy inna przeciwność.”

Leopold Ungeheuer

Komendant Szkoły Instruktorskiej Małopolskiej Chorągwi Harcerzy im. Andrzeja Małkowskiego: hm. Krzysztof Wójtowicz

Obowiązująca instrukcja kształcenie OH-y

Szkoła Instruktorska jak zwykle planuje wachlarz kursów w drugiej połowie sierpnia. Więcej informacji TUTAJ.

Kontakt z SI: