Kapituła Stopnia Harcerza Orlego przy Hufcu Harcerzy Kraków Wawel

Skład Kapituły Stopnia Harcerza Orlego przy Hufcu Harcerzy Kraków Wawel

 • phm. Jan DZIADEK HR – przewodniczący
 • pwd. Aleksander OLSZOWSKI HR – sekretarz
 • phm. Hubert DZIADZIO HR
 • pwd. Mateusz RYMAR HO
 • pwd. Adam MARYNIAK HO
 • pwd. Adam DZIADEK HO

Terminy kapituły

 • 13 maja 2019 – poniedziałek, 18:00-21:00 (zgłoszenia do 3 maja 2019 do godz. 21:00)
 • 17 czerwca 2019 – poniedziałek, 18:00-21:00 (zgłoszenia do 7 czerwca 2019 do godz. 21:00)

Zgłoszenie

 1. Chęć przyjścia na kapitułę należy wysłać zgłoszenie na adres: kapitulahosmw@gmail.com
 2. W temacie maila napisać: Kapituła HO – cel określony jednym słowem: otwarcie, zamknięcie, weryfikacja lub zmiana – Nazwisko Imię
 3. Załączyć rzetelnie wypełnione elektroniczne wersje dokumentów (w formacie pdf) potrzebnych do realizacji celu spotkania z Kapitułą (Karta próby, Raport z próby,
  Kartę zmiany zadań, opinia opiekuna – pliki dostępne u dołu strony – czy karta próby na stopień ćwika). Pliki opisz wg formatu data w formacie RRRR-MM-DD-karta/raport/zmiana/opinia/cwik-NazwiskoImię.
 4. Zgłoszenie ma zostać wysłane na adres kapituły (opiekun w DW) najpóźniej 10 dni (ale może być wcześniej), do godziny 21:00, przed terminem spotkania Kapituły.
 5. Niedopełnienie któregokolwiek z w/w punków unieważni zgłoszenie!

Przydatne informacje

Otwarcie próby

 1. Wybierz opiekuna, który będzie dla Ciebie wzorem, który będzie Ci pomagać i motywować
 2. Zapoznaj się z sylwetką Harcerza Orlego, która jest nakreślona w regulaminie
 3. Określ sobie stan wejściowy oraz czego Ci brakuje, żeby osiągnąć sylwetkę Harcerza Orlego
 4. Sprawdź czy wszystkie z wymienionych dziedzin znalazły się w Twojej próbie (brak należy uzasadnić w karcie próby)
 5. Zaznacz w próbie z jaką dziedziną związane jest dane zadanie
 6. Przemyśl czy zadania są dla Ciebie wyzwaniem i rozwojem
 7. Wskaż jak chcesz osiągnąć cel (pomysły, sposoby, metody)
 8. Unikaj szablonów, realizacja stopnia HO powinna być dopasowana do Ciebie i do Twoich oczekiwań
 9. Wyślij terminowo dokumenty (próba, opinia, karta próby na stopień ćwika)
 10. Na otwarcie przynieś niezbędne dokumenty próbę na stopień HO (podpisaną) – jedna podpisana kopia do dokumentacji Kapituły opinię (podpisaną) opiekuna
 11. Przyjdź z opiekunem

Zmiana zadań

Jeśli jakieś zadanie Ci nie wyszło, okazało się dużo trudniejsze lub jego termin minął:

 1. Skontaktuj się z opiekunem, omów z nim zmiany, ustalcie nowe zadanie
 2. Prześlij Kapitule propozycje zmian wraz z uzasadnieniem, dlaczego takie nowe zadanie oraz jak Cię ono rozwinie w danej dziedzinie (Karta zmiany zadań)
 3. Propozycję zmiany przedyskutujemy w gronie Kapituły i prześlemy wiadomość czy musisz przyjść na spotkanie
 4. Jeśli poprosimy Cię o przyjście, przyjdź z opiekunem
 5. Może zdarzyć się, że będziesz chciał zmienić opiekuna. Wyślij maila z taką informacją do Kapituły
 6. Wyślij terminowo dokumenty
 7. Przynieś ze sobą jedną kopię do dokumentacji

Weryfikacja zadań/próby

 1. Jeśli termin zamknięcia Twojej próby dawno minął albo osiągnąłeś zamierzony w zadaniu cel zgłoś się celem weryfikacji stopnia lub zadania
 2. Omów z opiekunem dotychczasową działalność
 3. Napisz raport z tej działalności, przebieg realizacji zadań
 4. Wyślij terminowo dokumenty
 5. Przyjdź z opiekunem i przynieś jedną kopię do dokumentacji

Zamknięcie próby

 1. Napisz raport z realizacji próby (treść zadania, termin realizacji, przebieg realizacji, przedstaw cel i określ czy został osiągnięty, określ czy zadanie zostało wykonane)
 2. Załącz do raportu (może być w treści) materiały potwierdzające wykonanie zadania
 3. Jeśli zadanie nie zostało wykonane, przyjdź je zmienić
 4. Wyślij terminowo dokumenty
 5. Przyjdź z opiekunem i przynieś jedną kopię do dokumentacji

Forma pisemna jest najczęstsza, ale nie musi być jedyna. Jeśli jednak Twój raport wymaga specjalnych środków (np. dla prezentacji multimedialnej), skontaktuj się wcześniej z sekretarzem Kapituły, by ustalić szczegóły. Ważne by raport stanowił pewną integralną całość (preferowana – harcerska forma). Raport również jest dokumentem, wymaga jednolitego sformatowania tekstu. Do dokumentacji Kapituły ma trafić tylko jedna kopia Raportu (najlepiej wydrukowana dwustronnie i zszyta w lewym górnym roku lub na lewej krawędzi, bez bindowania czy innych ulepszeń).

Zarówno kandydat jak i opiekun powinni stawić się w regulaminowym umundurowaniu.
(skorzystano z przydatnych wskazówek Kapituły HR)


Załączniki do pobrania