Beatyfikacja Sługi Bożego Jana Pawła II

BEATYFIKACJA JANA PAWŁA II

Serdecznie zachęcam do uczestnictwa w Uroczystościach Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach jako dziękczynnie za dar beatyfikacji sługi Bożego Jana Pawła II.

Plan Uroczystości

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia Kraków – Łagiewniki
1 maja 2011 r.
Porządek Mszy świętych:

00:00 Bazylika
ks. biskup Jan Zając, Wikariusz Generalny Archidiecezji Krakowskiej

6:00 Bazylika
ks. kanonik Zygmunt Kosowski, Dyrektor Wydawnictwa św. Stanisława BM

8:00 Bazylika
ks. dr Sławomir Wasilewski, Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu

10:00 Ołtarz Polowy
Transmisja uroczystości beatyfikacyjnej z Watykanu do homilii Ojca Świętego Benedykta XVI, po homilii Msza Święta pod przewodnictwem ks. biskupa Jana Zająca, Wikariusza Generalnego Archidiecezji Krakowskiej

12:00 Ołtarz Polowy
ks. biskup Wiesław Lechowicz, Biskup Pomocniczy Diecezji Tarnowskiej

15:00 Bazylika – GODZINA MIŁOSIERDZIA
ks. biskup Jan Zając, Wikariusz Generalny Archidiecezji Krakowskiej

16:30 Ołtarz Polowy
ks. dr Ryszard Andrzejewski, Zgromadzenie św. Michała Archanioła

18:00 Bazylika
ks. infułat Jerzy Bryła, parafia Najświętszego Salwatora w Krakowie

19:00 Kaplica Klasztorna
O. dr Wojciech Ziółek SJ, Prowincjał XX. Jezuitów

Czuwaj!
z Bogiem
Kapelan