Współna służba Okręgu na uroczystościach beatyfikacyjnych

Bądźcie na tym świecie nosicielami wiary i nadziei chrześcijańskiej, żyjąc miłością na co dzień. Bądźcie wiernymi świadkami Chrystusa zmartwychwstałego, nie cofajcie się nigdy przed przeszkodami, które piętrzą się na ścieżkach Waszego życia. Liczę na Was. Na Wasz młodzieńczy zapał i oddanie Chrystusowi.

— Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

Zapraszam każdą zuchnę i każdego zucha, harcerkę i harcerza, wędrowniczkę
i wędrownika, instruktorkę i instruktora do wspólnej modlitwy i przeżywania uroczystości  Beatyfikacji naszego Papieża Jana Pawła II . Spotykamy się o godzinie 8.00 na pętli tramwajowej w Łagiewnikach, stamtąd razem przejdziemy na miejsce Mszy Świętej.

Bądźmy gotowi do służby, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Już teraz zapraszam do służby przed Mszą św. – rozdawania pielgrzymom darmowego wydania gazety – Rzeczypospolitej. Chętnych do służby zapraszam do zgłaszania się do Marty Serwin telefonicznie, sms-em  (509-509-959 begin_of_the_skype_highlighting 509-509-959 end_of_the_skype_highlighting) lub e-mailowo (kaja1118@wp.pl)  a spotykamy się o godzinie 6.50 na przystanku tramwajowym  (np. 8) przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Gazety roznosić będziemy do 10.00 a potem (wspólnie z resztą harcerzy) weźmiemy udział we Mszy św.

Czuwajmy!

Marta Serwin

Przewodnicząca Okręgu Małopolskiego ZHR