2010. 07. 02 RL 10/09/10

 

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Małopolska Chorągiew Harcerzy

31-532 Kraków, ul. Grzegórzecka 45-47

Kraków, 2 lipca 2010 roku

Rozkaz L. 10/09/10

Druhowie!

1. WYJĄTKI Z ROZKAZÓW JEDNOSTEK NADRZĘDNYCH

1.1. Wyjątki z Rozkazu Naczelnika Harcerzy RL. 7/10 z dnia 30 czerwca 2010r.:

2. Jednostki Organizacyjne

2.7. Na wniosek sekretarza Komisji Instruktorskiej Małopolskiej Chorągwi Harcerzy zamykam próbę na stopień podharcmistrza z wynikiem pozytywnym i przyznaję stopień podharcmistrza pwd. Radosławowi Podkowie.”

2. STOPNIE HARCERSKIE

2.1. Na wniosek Kapituły Stopnia Harcerza Rzeczypospolitej zmieniam opiekuna
w próbie ćw. Jakuba Górniaka na stopień Harcerza Orlego na druha:

opiekun – phm. Filip BALICKI HR

2.2. Na wniosek Kapituły HO przy 1 NDW i 3 NDH otwieram próbę na stopień Harcerza Orlego druhom:

ćw. Krzysztofowi BALONOWI

ćw. Piotrowi JEZIORKOWI

ćw. Wojciechowi KORABIKOWI

ćw. Karolowi ŚLUSARCZYKOWI

3. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

3.1. Na wniosek Zarządu Okręgu Małopolskiego ZHR zwalniam z funkcji szczepowego Szczepu Ruczaj z ważnością od dnia 28.06.2010 druha:

pwd. Piotra WITKOWSKIEGO HO

3.2. Na wniosek Zarządu Okręgu Małopolskiego ZHR mianuję na funkcję kwatermistrza Szczepu „Arkona 18” z ważnością od dnia 28.06.2010 druha:

ćw. Filipa SZCZYPIŃSKIEGO

4. AKCJA LETNIA 2008

4.1. Mianuję komendantem zgrupowania obozów Szczepu Fioletowej Trójki:

phm. Radosława PODKOWĘ HR

kwatermistrzem:

hm. Ryszarda ORNATA HR

4.2. Mianuję komendantem zgrupowania obozów Szczepu Szarej 7:

phm. Mikołaja PROCHOWNIKA HR

4.3. Mianuję komendantem zgrupowania obozów szczepów „Arkona 18”
i „Wagabundy”:

phm. Piotra CHOLEWCZUKA HR

4.4. Mianuję komendantem zgrupowania obozów szczepu „Słowiki”:

phm. Jana TOMALĘ HR – w terminie 2.08-10.08
i 18.08-28.08.2010r

hm. Michała STERNICKIEGO HR w terminie 10.08-18.08.2010r.

4.5. Mianuję komendantem zgrupowania kolonii Szczepu „Puszcza”:

hm. Marcina DOROSZA HR

kwatermistrzem:

pwd. Jana RAJPOLTA HO

4.6. Mianuję komendantem obozu 7 Krakowskiej Drużyny Wędrowników im. T.Reytana:

pwd. Wojciecha SNOCHA HO

kwatermistrzem:

HO Jana ONDERKĘ

4.7. Mianuję komendantem obozu 3 Krakowskiej Drużyny Wędrowników im. Kazimierza Pułaskiego:

pwd. Mikołaja BIAŁKO HO

4.8. Mianuję komendantem obozu 3 Niepołomickiej Drużyny Harcerzy „Niepołomni”:

pwd. Pawła RABIEJA HO – w terminie 17.07–31.07.2010r.

informuję, że w terminie 04.07–16.07.2010r. komendantem obozu będzie

phm. Maciej KLIMA HR

4.9. Mianuję komendantem kolonii 7 Krakowskiej Gromady Zuchowej „Orle Bractwo” i 70 Krakowskiej Gromady Zuchowej „Leśne Woje”:

phm. Jacka FECZKO HR – w terminie 4.07-8.07.2010r.

phm. Bohdana SOBIECKIEGO HR – w terminie 9.07-13.07.2010r.

4.10. Mianuję komendantem kolonii 11 Podgórskiej Gromady Zuchów „Puszgwardia” i 44 Krakowskiej Gromady Zuchów „Małe Legiony”:

pwd. Dominika SKWIERAWSKIEGO HO

4.11. Mianuję komendantem obozu 44 Krakowskiej Drużyny Harcerzy
im. K.K. Baczyńskiego:

pwd. Jakuba STRYCHARZA HO

4.12. Mianuję kwatermistrzem zgrupowania obozów Szczepu „Puszcza Niepołomice”:

ćw. Krzysztofa BALONA

4.13. Mianuję kwatermistrzem zgrupowania kolonii Szczepu „Puszcza Niepołomice”:

pwd. Pawła RABIEJA HO

4.14. Mianuję kwatermistrzem zgrupowania obozów Szczepów „Dąbie” i Czarnej Trzynastki Krakowskiej:

ćw. Grzegorza ŚWIERCZKA

C z u w a j !

p.o. KOMENDANTA

Małopolskiej Chorągwi Harcerzy

im. Andrzeja Małkowskiego

( – ) phm. Maciej Klima HR