2010. 10. 01 RL 2/10/11

 

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Małopolska Chorągiew Harcerzy

im. Andrzeja Małkowskiego

31-532 Kraków, ul. Grzegórzecka 45-47

Kraków, 1 października 2010 roku

 

 

Rozkaz L. 2/10/11

 

Druhowie!

 

 

  1. KATEGORYZACJA

1.1 Zwołuję Turniej Drużyn Leśnych, który odbędzie się 10.10.2010 w Wieliczce.

2.1. Komendantem turnieju mianuję druha:

 

–    pwd. Radosława POLAŃSKIEGO HO

2. KONFERENCJA INSTRUKTORSKA

2.1. Zwołuję Konferencję Instruktorską Małopolskiej Chorągwi, która odbędzie się 9 stycznia 2010 roku. Tematem konferencji będzie        praca hufców.

2.2. Komendantem Konferencji mianuję druha:

–    hm. Dariusza GROCHALA HR

 

3. INSTRUKTORZY

 

3.1. Na własną prośbę skreślam z listy instruktorów druha:

–   pwd. Jana RAJPOLTA HO

dziękując mu za służbę.

4. PLANY PRACY

4.1. Zatwierdzam do realizacji plan pracy Hufca Harcerzy Kraków Stare Miasto.

 

Czuwaj!

 

p.o. KOMENDANTA

Małopolskiej Chorągwi Harcerzy

im. Andrzeja Małkowskiego

( – ) phm. Maciej Klima HR