2010. 03. 02 RL 6/09/10

 

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Małopolska Chorągiew Harcerzy

31-532 Kraków, ul. Grzegórzecka 45-47

Kraków, 2 marca 2010 roku

Rozkaz L. 6/09/10

 

 

„Oto klucz do szczęścia; nie brać rzeczy zbyt tragicznie, robić co możecie najlepszego w danej chwili, życie uważać za grę, a świat za boisko.”

— Robert Baden-Powell

Druhowie!

1. WYJĄTKI Z ROZKAZÓW JEDNOSTEK NADRZĘDNYCH

1.1. Wyjątki z Rozkazu Specjalnego Naczelnika Harcerzy RSL. 2/10 z dnia 6 lutego 2010r.:

1. Jednostki organizacyjne.

1.1. Na wniosek Zbiórki Instruktorów Małopolskiej Chorągwi Harcerzy mianuję na funkcję p.o. Komendanta Chorągwi druha phm. Macieja Klime HR.

2. KOMENDA CHORĄGWI

2.1. Mianuję Zastępcami Komendanta Chorągwi druhów:

hm. Andrzeja SZARANA HR

phm. Dariusza GRZĄDZIELA HO

2.2. Powołuję Komendę Chorągwi w składzie:

hm. Marcin DOROSZ HR – Szef Referatu Zuchowego

phm. Mikołaj PROCHOWNIK HR – Szef Referatu Wędrowników

phm. Paweł LISOWSKI HO – Szef Referatu Harcerzy

phm. Paweł PAJĄK HR – Skarbnik Chorągwi

hm. Aleksander RYCHLIK HR – przyboczny komendy

ds. pozyskiwania funduszy

pwd. Łukasz BRZEZIŃSKI ćw. – szef biura Komendy Chorągwi

pwd. Maciej DOROSZEWSKI HR – przyboczny komendy

ds. komunikacji

pwd. Bartłomiej DUKAŁA HO – webmaster

3. KOMISJA INSTRUKTORSKA

3.1. Powołuję Komisję Instruktorską Małopolskiej Chorągwi Harcerzy w składzie:

hm. Marcin DOROSZ HR

hm. Dariusz GROCHAL HR – z wyboru instruktorów

hm. Radosław KUREK HR – z wyboru instruktorów

hm. Piotr POPŁAWSKI HR

hm. Andrzej SZARAN HR – z wyboru instruktorów

hm. Szymon TATAR HR

phm. Dariusz GRZĄDZIEL HO

phm. Bohdan SOBIECKI HR

3.2. Mianuję przewodniczącym Komisji Instruktorskiej Małopolskiej Chorągwi Harcerzy druha:

hm. Radosława KURKA HR

3.3. Podaję do informacji terminy spotkań Komisji Instruktorskiej:

10 marca 2010

14 kwietnia2010

28 kwietnia 2010

12 maja 2010

09 czerwca 2010

4. KAPITUŁA HARCERZA RZECZYPOSPOLITEJ

4.1. Powołuję Kapitułę Stopnia Harcerza Rzeczypospolitej w składzie:

hm. Piotr TURKIEWICZ HR

hm. Krzysztof WÓJTOWICZ HR

phm. Filip BALICKI HR

phm. Piotr BIAŁKO HR

phm. Paweł BUCKI HR

phm. Krzysztof BULKA HR

phm. Jacek FECZKO HR

phm. Paweł PAJĄK HR

4.2. Mianuję przewodniczącym Kapituły Stopnia Harcerza Rzeczypospolitej druha:

hm. Piotra TURKIEWICZA HR

4.3. Mianuję sekretarzem Kapituły Harcerza Rzeczypospolitej druha:

phm. Filipa BALICKIEGO HR

4.4. Podaję do informacji najbliższy termin spotkania Kapituły Stopnia Harcerza Rzeczypospolitej:

8 marca 2010 – od godz. 19:00

5. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

5.1. Na wniosek Zbiórki Wyborczej Kręgu zwalniam z funkcji p.o. przewodniczącego Harcerskiego Kręgu Kleryckiego „Igniculus” im. św. Franciszka z Asyżu:

HO Tomasza ŁAKOMCZYKA

5.2. Na wniosek Zbiórki Wyborczej Kręgu mianuje p.o. przewodniczącego Harcerskiego Kręgu Kleryckiego „Igniculus” im. św. Franciszka z Asyżu:

ćw. Daniela JANUSZKA

5.3. Sprostowanie – w rozkazie specjalnym L. 5/09/10 w pkt. 8.5. została podana błędnie nazwa drużyny, powinno być:

3 Zakopiańska Drużyna Harcerzy „Górska Ostoja”

6. ZBIÓRKA INSTRUKTORÓW CHORĄGWI

6.1. Dziękuję za pomoc w przygotowaniach i za służbę podczas Zbiórki Instruktorów Chorągwi w dniu 6 lutego 2010 r. druhom:

br. Rafałowi TAŃSKIEMU

hm. Marcinowi DOROSZOWI HR

hm. Andrzejowi SZARANOWI HR

hm. Krzysztofowi WÓJTOWICZOWI HR

phm. Dariuszowi GRZĄDZIELOWI HO

phm. Pawłowi LISOWSKIEMU HO

phm. Bohdanowi SOBIECKIEMU HR

pwd. Bartłomiejowi DUKALE HO

pwd. Łukaszowi BRZEZIŃSKIEMU ćw.

pwd. Markowi ŚWIERCZKOWI HO

6.2. Dziękuję za pomoc w przygotowaniu sali na zbiórkę druhom ze Szczepu „Dąbie”:

phm. Pawłowi PAJĄKOWI HR

pwd. Aleksandrowi MÜLLEROWI HO

wyw. Bartłomiejowi DĘBOWSKIEMU

mł. Mateuszowi GŁOWIE

mł. Michałowi JAWORSKIEMU

7. ZLOT CHORĄGWI

7.1. Zwołuję Zlot Małopolskiej Chorągwi Harcerzy w terminie 30.04– 3.05.2010. Dla wędrowników i zuchów będzie to zlot drużyn, dla harcerzy zlot zastępów zastępowych. Zgłoszenia na zlot będą przyjmowane do 25.03.2010. Forma zgłoszeń oraz szczegóły organizacyjne podane zostaną na stronie internetowej Chorągwi.

8. INNE

8.1. Przypominam wszystkim instruktorom o Okręgowej Konferencji Wyborczej
w dniu 14 marca. Rozpoczęcie zbiórki mszą św. w kościele św. Idziego
o godz. 9:00. Rejestracja przed zbiórką w godz. 10:15-10:45 w klasztorze
OO. Kapucynów na ul. Loretańskiej 11. Obecność obowiązkowa.

9. AKCJA ZIMOWA 2010 – wizytacje

9.1. Na wniosek Hufcowego Hufca Harcerzy Kraków Krowodrza podaję wyniki wizytacji przeprowadzonych w trakcie AZ2010:

§ 10 KDH „Dzieci Słońca” im. A. Małkowskiego – ocena B (dobra); 330,5 pkt.

§ 19 KLDH „Ptaki Polskie” im. F.Żwirki i S.Wigury – ocena W (wzorowa); 408 pkt.

§ 19 KLDH „Orli Szaniec” im.Żwirki i Wigury – ocena W (wzorowa); 408 pkt.

§ 40KDH „Barykada” im. Obrońców Westerplatte – ocena A (bardzo dobra); 375 pkt.

 

 

C z u w a j !

p.o. KOMENDANTA

Małopolskiej Chorągwi Harcerzy

( – ) phm. Maciej Klima HR