2010. 03. 25 RL 7/09/10

 

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Małopolska Chorągiew Harcerzy

31-532 Kraków, ul. Grzegórzecka 45-47

Kraków, 25 marca 2010 roku

Rozkaz L. 7/09/10

 

Druhowie!

1. WYJĄTKI Z ROZKAZÓW JEDNOSTEK NADRZĘDNYCH

1.1. Wyjątki z Rozkazu Specjalnego Naczelnika Harcerzy RSL. 3/10 z dnia 22 lutego 2010r.:


2. Służba Instruktorska.

2.1. Zaliczam służbę instruktorską za rok 2009 i wpisuję na listę instruktorów druhów:

Małopolska Chorągiew Harcerzy
– hm. Bielak Piotr,
– hm. Marcin Dorosz,
– o. hm. Leszek Gęsiak,
– hm. Marek Gorgoń,
– hm. Dariusz Grochal,
– hm. Wojciech Hausner,
– hm. Marek Jędrzejowski,
– hm. Marcin Kapusta,
– hm.
Robert Kawałko,
– hm.
Radosław Kurek,
– hm. Bolesław Leonhard,
– hm. Ryszard Ornat,
– hm. Aleksander Rychlik,
– hm. Maciej Sady,
– hm. Andrzej Szaran,
– hm. Szymon Tatar,
– hm. Jan Warysz,
– hm. Ryszard Wcisło,
– hm. Kazimierz Wiatr,
– hm. Krzysztof Wójtowicz,
– phm. Maciej Klima,


2. SŁUŻBA INSTRUKTORSKA

2.1. Zaliczam służbę instruktorską za rok 2009 i wpisuję na listę instruktorów na rok 2010 druhów:

phm. Filipa BALICKIEGO HR

phm. Piotra BIAŁKO HR

phm. Pawła BUCKIEGO HR

phm. Piotra CHOLEWCZUKA HR

phm. Jacka FECZKO HR

phm. Dariusza GRZĄDZIELA HO

phm. Przemysława KUSAKA HR

phm. Pawła LISOWSKIEGO HO

phm. Szymona MICHALIKA HO

phm. Pawła PAJĄKA HR

phm. Mikołaja PROCHOWNIKA HR

phm. Wojciecha PRZYBYLSKIEGO HO

phm. Bartosza RZOŃCĘ HR

phm. Bohdana SOBIECKIEGO HR

phm. Tomasza STOCHA HO

pwd. Piotra BASIA HO

pwd. Grzegorza BAZIURA HO

pwd. Mateusza BORUCKIEGO HO

pwd. Łukasza BRZEZIŃSKIEGO ćw.

pwd. Kamila CYRANA HO

pwd. Macieja CZEKAJ-SŁOWIKOWSKIEGO HO

pwd. Andrzeja DOROBISZA HO

pwd. Macieja DOROSZEWSKIEGO HR

pwd. Mariana DUDKA HO

pwd. Bartłomieja DUKAŁĘ HO

pwd. Tomasza GALĘ HO

pwd. Mateusza GURDAKA HO

pwd. Jarosława KUCZAJA HO

pwd. Antoniego LIGĘZĘ HO

pwd. Michała MAKOWSKIEGO HO

pwd. Piotra MIODUSZEWSKIEGO HO

pwd. Aleksandra MŰLLERA HO

pwd. Radosława PODKOWĘ HO

pwd. Bartłomieja PODSTAWSKIEGO HO

pwd. Radosława POLAŃSKIEGO HO

pwd. Tomasza ROMPALSKIEGO HO

pwd. Mariusza SKÓRĘ HO

pwd. Dominika SKWIERAWSKIEGO HO

pwd. Wojciecha SNOCHA HO

pwd. Jakuba SOKOŁA HO

pwd. Jakuba STRYCHARZA HO

pwd. Jędrzeja SZLACHETKĘ HO

pwd. Marka ŚWIERCZKA HO

pwd. Mateusza WARCHAŁA HO

pwd. Leszka WĘGRZYNA HO

pwd. Piotra WITKOWSKIEGO HO

2.2. Wpisuję na listę instruktorów na rok 2010 druha:

phm. Michała NOGALSKIEGO HR

2.3. Zaliczam służbę instruktorską za rok 2009 i udzielam urlopu instruktorskiego na okres 12 miesięcy druhowi:

pwd. Maciejowi STERNICKIEMU HR

2.4. Zaliczam służbę instruktorską za rok 2009 i przenoszę do rezerwy instruktorskiej druha:

phm. Pawła PELCZARA HR

2.5. Zaliczam służbę instruktorską za rok 2009 i skreślam na własną prośbę z listy instruktorów druhów:

pwd. Macieja HAŁONIA HO

pwd. Pawła ROMANOWICZA HO


3. STOPNIE INSTRUKTORSKIE

3

3.1 na wniosek Komisji Instruktorskiej Małopolskiej Chorągwi Harcerzy otwieram próbę na stopień

przewodnika druhowi:

ćw. Michałowi MUSIAŁOWI

opiekun – phm. Mikołaj PROCHOWNIK HR

 

4. KOMISJA INSTRUKTORSKA

4.1. Zatwierdzam instrukcję wewnętrzną Komisji Instruktorskiej Małopolskiej Chorągwi Harcerzy oraz nowy formularz próby i wzór opinii przełożonego.

4.2. Druki formularza próby i wzoru opinii przełożonego stanowią załącznik do rozkazu.

 

5. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

5.1. Na wniosek Zarządu Okręgu Małopolskiego ZHR zwalniam z funkcji szczepowego Szczepu „Słowiki” z ważnością od dnia 3.03.2010r. druha:

phm. Przemysława KUSAKA HR

z funkcji kwatermistrza zwalniam:

pwd. Łukasza MYTNIKA HR

Na podstawie tego samego wniosku mianuję na funkcję szczepowego Szczepu „Słowiki” druha:

pwd. Jakuba STRYCHARZA HO

5.2. Na wniosek Zarządu Okręgu Małopolskiego ZHR mianuję na funkcję szczepowego Szczepu „Puszcza-Niepołomice” z ważnością od dnia 8.03.2010r. druha:

pwd. Pawła RABIEJA HO

5.3. Na wniosek Zarządu Okręgu Małopolskiego ZHR zwalniam z funkcji szczepowego Szczepu „Dąbie” z ważnością od dnia 16.03.2010r. druha:

phm. Pawła PAJĄKA HR

Na podstawie tego samego wniosku mianuję na funkcję szczepowego Szczepu „Dąbie” druha:

pwd. Marka ŚWIERCZKA HO

6. ZLOT CHORĄGWI

6.1. Serdecznie zapraszam wszystkie ZZ i drużyny wędrowników na zlot na Podhale. Informuję jednocześnie, że termin zgłoszeń został przesunięty na 6 kwietnia. Koszt zlotu to 40 pln – w tym powrót z Zakopanego, transport na zlocie, plakietki, gadżety, nagrody, ciepły posiłek. Więcej informacji niebawem.

6.2. Zgłoszenia proszę przesyłać na e-mail chorągwi malopolanie@zhr.pl
z podaniem ilości osób oraz danymi kontaktowymi.

C z u w a j !

p.o. KOMENDANTA

Małopolskiej Chorągwi Harcerzy

( – ) phm. Maciej Klima HR