2010. 04. 28 RL 8/09/10

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Małopolska Chorągiew Harcerzy

31-532 Kraków, ul. Grzegórzecka 45-47

Kraków, 28 kwietnia 2010 roku

Rozkaz L. 8/09/10

Druhowie!

1. WYJĄTKI Z ROZKAZÓW JEDNOSTEK NADRZĘDNYCH

1.1. Wyjątki z Rozkazu Specjalnego Naczelnika Harcerzy RSL. 4/10 z dnia 30 marca 2010r.:

1. Służba Instruktorska

1.1. Zaliczam służbę instruktorską za rok 2009 i wpisuję na listę instruktorów druhów:

Małopolska Chorągiew Harcerzy
– hm. Piotr Popławski,
– hm. Piotr Turkiewicz,

1.2. Wyjątki z Rozkazu Naczelnika Harcerzy RL. 4/10 z dnia 13 kwietnia 2010r.:

2. Jednostki organizacyjne.

2.3. Na wniosek p.o. Komendanta Małopolskiej Chorągwi Harcerzy powołuję Komisję Instruktorską Małopolskiej Chorągwi Harcerzy oraz nadaję jej uprawnienia do prowadzenia prób podharcmistrzowskich do dnia 6 lutego 2011 roku, w składzie:
– hm. Marcin Dorosz,
– hm. Dariusz Grochal,
– hm. Radosław Kurek – Przewodniczący Komisji,
– hm. Piotr Popławski,
– hm. Andrzej Szaran,
– hm. Szymon Tatar,
– phm. Bohdan Sobiecki,
– phm. Dariusz Grządziel.

2.5. Na wniosek p.o. Komendanta Małopolskiej Chorągwi Harcerzy zwalniam z funkcji hufcowego Hufca Kraków „Zwierzyniec“ phm. Piotra Cholewczuka.

2.6. Na wniosek p.o. Komendanta Małopolskiej Chorągwi Harcerzy zwalniam z funkcji hufcowego Hufca Kraków „Krowodrza“ hm. Andrzeja Szarana.

2.7. Na wniosek p.o. Komendanta Małopolskiej Chorągwi Harcerzy rozwiązuję Hufiec Kraków „Zwierzyniec“ oraz rozwiązuję Hufiec Kraków „Krowodrza“ jednocześnie powołuję Hufiec Kraków „Krowodrza“ – składający się z jednostek harcerskich oraz terenu działania dawnych Hufców Kraków „Zwierzyniec“ i Kraków „Krowodrza“.

2.8. Na wniosek p.o. Komendanta Małopolskiej Chorągwi Harcerzy mianuję na funkcję Hufcowego Hufca Harcerzy Kraków „Krowodrza“ phm. Piotra Cholewczuka.

2.9. Na wniosek p.o. Komendanta Małopolskiej Chorągwi Harcerzy Powołuję Tatrzański Związek Drużyn Harcerzy w skład którego wejdą jednostki:
– 3 Zakopiańska Drużyna Harcerzy „Górska Ostoja” im. Tadeusza Kościuszki,
– 6 Zakopiańska Drużyna Harcerzy im. Zawiszy Czarnego,
– 4 Zakopiański Samodzielny Zastęp Harcerzy,

2.10. Na wniosek p.o. Komendanta Małopolskiej Chorągwi Harcerzy mianuję na funkcję Komendanta Tatrzańskiego Związku Drużyn Harcerzy hm. Macieja Sady.

2.11. Na wniosek p.o. Komendanta Małopolskiej Chorągwi Harcerzy zwalniam pwd. Jana Bresia z funkcji p.o. hufcowego Hufca Harcerzy Kraków „Śródmieście“, dziękując mu za pełnioną służbę.

2.12. Na wniosek p.o. Komendanta Małopolskiej Chorągwi Harcerzy powierzam pełnienie obowiązków Hufcowego Hufca Harcerzy Kraków „Śródmieście“ pwd. Bartłomiejowi Dukała. Jednocześnie zgodnie z §6, p. 6, lit. a) Regulaminu Hufca Harcerzy ZHR zobowiązuje druha Bartłomieja do zdobycia stopnia podharcmistrza do dnia 13.04.2011 r.

2. SŁUŻBA INSTRUKTORSKA

2.1. Zaliczam służbę instruktorską za rok 2009 i wpisuję na listę instruktorów na rok 2010 druhów:

phm. Krzysztofa BULKĘ HR

phm. Wojciecha GODONIA HR

phm. Łukasza HAJDUKA HO

phm. Marcina SNOCHA HO

pwd. Jana BRESIA HO

pwd. Marka SEKUŁĘ HO

2.2. Zaliczam służbę instruktorską za rok 2009 i informuję o zmianie przydziału służbowego do Podkarpackiej Chorągwi Harcerzy przez druha:

pwd. Stanisława SZOMBARĘ HO

3. STOPNIE INSTRUKTORSKIE

3.1. Na wniosek Komisji Instruktorskiej Małopolskiej Chorągwi Harcerzy otwieram próbę na stopień podharcmistrza druhom:

pwd. Bartłomiejowi DUKALE HO

opiekun – hm. Szymon TATAR HR

pwd. Dominikowi SKWIERAWSKIEMU HO

opiekun – hm. Marcin DOROSZ HR

3.2. Na wniosek Komisji Instruktorskiej Małopolskiej Chorągwi Harcerzy otwieram próbę na stopień przewodnika druhom:

ćw. Wojciechowi KOCZUROWI

opiekun – phm. Przemysław KUSAK HR

ćw. Krzysztofowi KOZŁOWSKIEMU

opiekun – hm. Maciej SADY HR

ćw. Wiszowi ORŁOWSKIEMU

opiekun – hm. Maciej SADY HR

ćw. Filipowi SZCZYPIŃSKIEMU

opiekun – phm. Bohdan SOBIECKI HR

3.3. Na wniosek Komisji Instruktorskiej Małopolskiej Chorągwi Harcerzy umarzam próbę na stopień podharcmistrza druhom:

pwd. Maciejowi DOROSZEWSKIEMU HR

pwd. Grzegorzowi IGNACIAKOWI HR

3.4. Na wniosek Komisji Instruktorskiej Małopolskiej Chorągwi Harcerzy umarzam próbę na stopień przewodnika druhom:

HO Janowi ONDERCE

ćw. Kamilowi JAKUBASOWI

ćw. Tomaszowi ŁAKOMCZYKOWI

ćw. Mateuszowi PACOWI

4. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

4.1. Na wniosek Zarządu Okręgu Małopolskiego ZHR zwalniam ze składu Zespołu ds. Promocji druha:

pwd. Jędrzeja SZLACHETKĘ HO

5. XI ZJAZD OKRĘGU MAŁOPOLSKIEGO ZHR

5.1. Dnia 9 maja 2009 odbędzie się XI Zjazdu Okręgu Małopolskiego ZHR, podczas którego wybierzemy nasze władze – Zarząd Okręgu oraz Komisję Rewizyjną. Zjazd Okręgu Małopolskiego ZHR odbędzie się w Klasztorze
OO. Kapucynów – Kraków, ul. Loretańska 11

 

8:00 – msza święta u OO. Kapucynów

9:00 – 9.30 podpisywanie list obecności, odbiór mandatów

9:30 – rozpoczęcie XI Zjazdu Okręgu Małopolskiego ZHR

(9:30 – I termin, 9:45 – II termin)

Obecność instruktorów obowiązkowa.

C z u w a j !

p.o. KOMENDANTA

Małopolskiej Chorągwi Harcerzy

( – ) phm. Maciej Klima HR