2010. 09. 01 RL 1/10/11

 

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Małopolska Chorągiew Harcerzy

im. Andrzeja Małkowskiego

31-532 Kraków, ul. Grzegórzecka 45-47

Kraków, 1 września 2010 roku

Rozkaz L. 1/10/11

Druhowie!

Dzień 1 września kojarzy się nam wszystkim z tragicznymi wydarzeniami początku II wojny światowej, pamiętając o wszystkich jej ofiarach dołóżmy wszelkich starań aby taki koszmar nie był nigdy udziałem naszym ani naszych potomków. Stojąc u progu roku harcerskiego, w którym obchodzić będziemy stulecie harcerstwa, życzę wszystkim Wielkiej Przygody i Wspaniałej Radości.

 

1. WYJĄTKI Z ROZKAZÓW JEDNOSTEK NADRZĘDNYCH

1.1. Wyjątki z Rozkazu Naczelnika Harcerzy RL. 8/10 z dnia 27 lipca 2010r.:

3. Jednostki organizacyjne

3.1. Na wniosek p.o. Komendanta Małopolskiej Chorągwi Harcerzy zwalniam phm. Mikołaja Prochownika z funkcji hufcowego hufca Kraków „Stare Miasto”, jednocześnie powierzam tę funkcje phm. Jackowi Feczko.

3.2. Na wniosek p.o. Komendanta Małopolskiej Chorągwi Harcerzy zatwierdzam skład Szkoły Instruktorskiej Małopolskiej Chorągwi Harcerzy:

– hm. Dariusz Grochal (Komendant),

– hm. Piotr Turkiewicz,

– phm. Jacek Feczko,

– phm. Michał Nogalski,

– phm. Paweł Lisowski,

– phm. Łukasz Leszczyński.


2. KATEGORYZACJA

2.1. Na wniosek hufcowego przyznaję kategorię leśną 43 Krakowskiej Drużynie Harcerzy „Altowianie” im. Józefa Grzesiaka „Czarnego”

2.2. Na wniosek hufcowego przyznaję kategorię leśną 6 Zakopiańskiej Drużynie Harcerzy im. Zawiszy Czarnego

 

3. SŁUŻBA INSTRUKTORSKA

3.1. Na własna prośbę skreślam z listy instruktorów druha:

phm. Szymona MICHALIKA HO

dziękując mu jednocześnie za wieloletnią służbę.

Czuwaj!

p.o. KOMENDANTA

Małopolskiej Chorągwi Harcerzy

im. Andrzeja Małkowskiego

( – ) phm. Maciej Klima HR