2010. 11. 11 RSL 2/10/11

 

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Małopolska Chorągiew Harcerzy

im. Andrzeja Małkowskiego

31-532 Kraków, ul. Grzegórzecka 45-47

Kraków, 11 listopada 2010 roku

 

 

Rozkaz Specjalny L. 2/10/11

 

 

 

 

 

 

  1. STOPNIE INSTRUKTORSKIE

    1.1 Na wniosek Komisji Instruktorskiej Małopolskiej Chorągwi Harcerzy zamykam próbę z wynikiem pozytywnym i przyznaję stopień przewodnika druhom:

– HO Mateuszowi NIEDZIELSKIEMU ( z ważnością od 12.2010 czyli od momentu ukończenia 18 lat)

– HO Grzegorzowi STOKŁOSIE

– HO Wiszowi ORŁOWSKIEMU

– HO Michałowi MUSIAŁOWI

2. ŻAŁOBA

2.1 Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ks. hm. Krzysztofa Szczygła. Ogłaszam miesięczną żałobę w Małopolskiej Chorągwi Harcerzy.      Proszę, aby wszystkie sztandary były przystrojone kirem a harcerze mieli czarne przepaski na krzyżach. Pogrzeb odbędzie się w sobotę 13.11. Zacznie się o 12.00 w kościele sióstr Norbertanek na Salwatorze.

 

Czuwaj!

 

p.o. KOMENDANTA

Małopolskiej Chorągwi Harcerzy

im. Andrzeja Małkowskiego

( – ) phm. Maciej Klima HR