Nowi Diakoni Archidiecezji Krakowskiej

Druhowie. Pragnę oznajmić wszem i wobec, że Wspólnota Kościoła raduje się dziś z powodu nowych diakonów – alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej.


Radość nasza jest tym większa, że dwaj z nich to

Instruktorzy Małopolskiej Chorągwi Harcerzy.


W dniu dzisiejszym w Wawelskiej Katedrze święcenia diakonatu z rąk Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego – ks. Kardynała Stanisława Dziwisza przyjęli:


pwd. Przemysław Cios HO

oraz

phm. Leszek Węgrzyn HR


Obaj Druhowie pełnią służbę w Harcerskim Kręgu Kleryckim „Głebia” im. ks. Mariana Luzara przy Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej.