Zadanie przedzlotowe

Zadaniem przedzlotowym dla każdej drużyny jest przygotowanie na niedzielny piknik harcerski „aktywności” dla Krakowian odwiedzających Park Jordana. Lista aktywności została utworzona przez Krąg Hufcowych i Komendę Chorągwi. O tym jaką „aktywność” do zorganizowania dostaniecie zadecyduje kolejność zgłoszeń.  Tuż po otrzymaniu waszego zgłoszenia zostanie Wam wysłane zadanie. Lista zgłoszonych drużyn oraz wyznaczonych im zadań pojawi się również na stronie internetowej chorągwi Zadaniami będzie można się wymieniać między drużynami , o tym fakcie należy powiadomić komendanta zlotu ( mlp.komendant@zhr.pl) w nieprzekraczalnym terminie 13.05. 2011 21.00.