Zlot Wpłaty!

Wpłaty na zlot można dokonywać w następujący sposób i w następujących terminach:

 

we wtorek u skarbnika chorągwi

do środy na konto chorągwi

we czwartek (ostateczny termin) u komendanta chorągwi (18.30 – 20.00)

Drużyny spoza Krakowa mogą dokonać wpłaty na zlocie.