AM 100

 

Sprawność Jubileuszowa „Andrzej Małkowski – 100”

 

*

 1. Zna najważniejsze wydarzenia z historii harcerstwa.
 2. Zna postać Andrzeja Małkowskiego – potrafi wymienić jego dokonania.
 3. Uczestniczył w obchodach 100-lecia harcerstwa (np. zlot chorągwi, zlot ZHR, zbiórka drużyny, imprezy towarzyszące).
 4. Zna symbolikę harcerską – potrafi przedstawić genezę i znaczenie: Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego, krzyża harcerskiego, zawołania „Czuwaj”, lilijki harcerskiej.

**

 1. Potrafi scharakteryzować poszczególne okresy historii harcerstwa.
 2. Zna najważniejsze postaci związane z historią harcerstwa – potrafi wymienić ich dokonania.
 3. Uczestniczył w obchodach 100-lecia harcerstwa (np. zlot chorągwi, zlot ZHR, zbiórka drużyny, imprezy towarzyszące).
 4. Przeprowadził zbiórkę zastępu poświęconą historii harcerstwa.

***

 1. Zna szczegółowo poszczególne okresy historii harcerstwa.
 2. Potrafi szczegółowo scharakteryzować sylwetki i dokonania instruktorów związanych z poszczególnymi okresami historii harcerstwa.
 3. Uczestniczył w obchodach 100-lecia harcerstwa na poziomie chorągwi, okręgu lub związku.
 4. Przeprowadził zbiórkę drużyny poświęconą historii harcerstwa.

M

 1. Przyczynił się do upowszechnienia wiedzy dotyczącej wybranego okresu historii harcerstwa (np. współtworzenie wystawy historycznej, artykuł prasowy, strona internetowa).
 2. Uczestniczył w przygotowaniu i/lub przeprowadzeniu obchodów 100-lecia harcerstwa na poziomie chorągwi, okręgu lub związku.
 3. Zorganizował dla grupy instruktorów spotkanie z instruktorem – weteranem harcerskim, związane z wybranym okresem historii harcerstwa.