2010. 06. 25 RL 9/09/10

 

 

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Małopolska Chorągiew Harcerzy

31-532 Kraków, ul. Grzegórzecka 45-47

Kraków, 25 czerwca 2010 roku

Rozkaz L. 9/09/10

Druhowie!

 

1. SŁUŻBA INSTRUKTORSKA

1.1. Wpisuję na listę instruktorów na rok 2010 druha:

ks. phm. Piotra GRZESIKA HO

 

1.2. Przywracam do służby czynnej i wpisuję na listę instruktorów na rok 2010 druha:

phm. Marka LESIAKA HO

2. STOPNIE INSTRUKTORSKIE

 

2.1. Na wniosek Komisji Instruktorskiej Małopolskiej Chorągwi Harcerzy otwieram próbę na stopień podharcmistrza druhom:

pwd. Kamilowi CYRANOWI HO

opiekun – hm. Marcin DOROSZ HR

pwd. Wojciechowi SNOCHOWI HO

opiekun – phm. Maciej KLIMA HR

 

2.2. Na wniosek Komisji Instruktorskiej Małopolskiej Chorągwi Harcerzy otwieram próbę na stopień przewodnika druhowi:

ćw. Zygmuntowi CZUBKOWI

opiekun hm. Marcin DOROSZ HR

 

2.3. Na wniosek Komisji Instruktorskiej Małopolskiej Chorągwi Harcerzy umarzam próbę na stopień podharcmistrza druhowi:

pwd. Piotrowi WITKOWSKIEMU HO

 

2.4. Na wniosek Komisji Instruktorskiej Małopolskiej Chorągwi Harcerzy umarzam próbę na stopień przewodnika druhowi:

 

ćw. Jakubowi LEŚNIAKOWI

 

3. STOPNIE HARCERSKIE

3.1. Na wniosek Kapituły Stopnia Harcerza Rzeczypospolitej otwieram próbę na stopień Harcerza Rzeczypospolitej z ważnością od dnia 3 maja 2010 druhom:

pwd. Mateuszowi GURDAKOWI HO

opiekun – phm. Bohdan SOBIECKI HR

pwd. Mikołajowi BIAŁKO HO

opiekun – phm. Piotr BIAŁKO HR

pwd. Maksymilianowi TOMASIAKOWI HO

opiekun – pwd. Mateusz BORUCKI HR

 

3.2. Na wniosek Kapituły Stopnia Harcerza Rzeczypospolitej otwieram próbę na stopień Harcerza Rzeczypospolitej druhom:

pwd. Grzegorzowi BAZIUROWI HO

opiekun – hm. Ryszard WCISŁO HR

pwd. Kamilowi CYRANOWI HO

opiekun – phm. Bohdan SOBIECKI HR

pwd. Pawłowi PANASIUKOWI HO

opiekun – phm. Bartosz RZOŃCA HR

pwd. Pawłowi PYZIKOWI HO

opiekun – phm. Wojciech ŚWIEBODA HR

HO Janowi ONDERCE

opiekun – phm. Piotr BIAŁKO HR

 

4. AKCJA LETNIA 2008

4.1. Mianuję komendantem obozu Szczepu 19 Krakowskich Drużyn Lotniczych:

hm. Ryszarda WCISŁO HR

kwatermistrzem:

pwd. Radosława POLAŃSKIEGO HO

4.2. Mianuję komendantem kolonii zuchowej Szczepu 19 Krakowskich Drużyn Lotniczych:

phm. Marka LESIAKA HO

kwatermistrzem:

pwd. Radosława POLAŃSKIEGO HO

4.3. Mianuję komendantem zgrupowania obozów Szczepu „Huragan 28”:

phm. Pawła LISOWSKIEGO HO

4.4. Mianuję komendantem obozu 1 próbnej Skawińskiej Drużyny Harcerzy „Korzenie”:

pwd. Piotra MIODUSZEWSKIEGO HO

 

4.5. Mianuję komendantem obozu 3 Podgórskiej Drużyny Harcerzy „Wilki”:

pwd. Andrzeja DOROBISZA HO

4.6. Mianuję komendantem obozu 3 Podgórskiej Drużyny Harcerzy „Matecznik”:

pwd. Mateusza GURDAKA HO

4.7. Mianuję komendantem obozu 3 Podgórskiej Drużyny Wędrowników „Diablak”

pwd. Mariana DUDKA HO

4.8. Mianuję komendantem obozu 3 Zakopiańskiej Drużyny Harcerzy „Górska Ostoja”:

ćw. Wisza ORŁOWSKIEGO

opiekun –hm. Maciej Sady HR

4.9. Mianuję komendantem obozu 6 Zakopiańskiej Drużyny Harcerzy im. Zawiszy Czarnego:

pwd. Piotra BASIA HO

4.10. Mianuję komendantem obozu 7 Krakowskiej Drużyny Harcerzy „Komandosy”:

pwd. Jarosława KUCZAJA HO

 

4.11. Mianuję komendantem obozu 7 Krakowskiej Drużyny Harcerzy „Czerwone Berety”:

dh Piotra CZYSNOKA w terminie 4.07-12.07.2010r.

phm. Jacka FECZKO HR w terminie 13.07-14.07.2010r.

pwd. Aleksandra MÜLLERA HO w terminie 15.07-22.07.2010r.

dh Piotra CZYSNOKA w terminie 23.07-01.08.2010r.

 

4.12. Mianuję komendantem obozu 7 Krakowskiej Drużyny Wędrowników im. T.Reytana:

pwd. Wojciecha SNOCHA HO

4.13. Mianuję komendantem obozu 10 Krakowskiej Drużyny Harcerzy „Dzieci Słońca”:

pwd. Tomasza GALĘ HO

 

4.14. Mianuję komendantem kolonii 1 Starosądeckiej Gromady Zuchowej „Leśni Wojownicy” i 10 Krakowskiej Gromady Zuchowej „Słoneczni Wojownicy”:

pwd. Roberta DYJASA HO

 

4.15. Mianuję komendantem obozu 11 Podgórskiej Drużyny Harcerzy „Twierdza Leśna”

pwd. Dominika SKWIERAWSKIEGO HO w terminie 4.07-22.07.2010 r.

pwd. Roberta DYJASA HO w terminie 23.07-31.07.2010 r.

 

4.16. Mianuję komendantem obozu 13 Krakowskiej Drużyny Harcerzy „Gromada Światowida”:

phm. Bartosza RZOŃCĘ HR w terminie 4.07-15.07.2010r.

pwd. Pawła PANASIUKA HO w terminie 16.07-1.08.2010r.

4.17. Mianuję komendantem kolonii 13 Krakowskiej Gromady Zuchowej „Gromada Piasta” i 3 Krakowskiej Gromady Zuchowej „Wędrowne Sokoły”:

pwd. Jakuba STRYCHARZA HO w terminie 26.06-27.06.2010 r.

pwd. Pawła PANASIUKA HO w terminie 28.06-9.07.2010 r.

 

4.18. Mianuję komendantem obozu 27 Krakowskiej Drużyny Harcerzy „BAON Skała”:

pwd. Przemysława SZYMAŃSKIEGO HO

 

4.19. Mianuję komendantem obozu 31 Krakowskiej Drużyny Harcerzy „Włócznia”, 18 Krakowskiej Drużyny Harcerzy „Wieleci”, 45 Krakowskiej Drużyny Harcerzy „Trampy”:

pwd. Antoniego LIGĘZĘ HO

Zastępcą komendanta mianuję:

ćw. Filipa SZCZYPIŃSKIEGO

 

4.20. Mianuję komendantem obozu 33 Krakowskiej Drużyny Harcerzy „Zawiszacy”
i 5 Krakowskiej Drużyny Harcerzy „Piorun”:

phm. Pawła PAJĄKA HR w terminie 4.07-18.07.2010r.

pwd. Jana BRESIA HO w terminie 18.07-1.08.2010r.

4.21. Mianuję komendantem kolonii 33 Krakowskiej Gromady Zuchowej „Wilcze Bractwo” i 37 Zakopiańskiej Gromady Zuchowej „Promyki Słońca”:

pwd. Aleksandra MÜLLERA HO

 

4.22. Mianuję komendantem obozu 40 Krakowskiej Drużyny Harcerzy „Barykada”:

pwd. Tomasza ROMPALSKIEGO HO

 

4.23. Mianuję komendantem obozu 43 Krakowskiej Drużyny Harcerzy „Altowianie”:

phm. Przemysława KUSAKA HR

 

4.24. Mianuję komendantem obozu 68 Krakowskiej Drużyny Wędrowników „Czerwone Berety”:

ćw. Tomasza SEMENOWICZA

4.25. Mianuję komendantem obozu 70 próbnej Krakowskiej Drużyny Harcerzy „Puszczanie” i 14 próbnej Poznańskiej Drużyny Harcerzy „Wawer”:

pwd. Jana RAJPOLTA HO

 

4.26. Mianuję kwatermistrzem zgrupowania obozów Szczepu „Żurawie”:

pwd. Mateusza WARCHAŁA HO

 

 

 

C z u w a j !

 

p.o. KOMENDANTA

Małopolskiej Chorągwi Harcerzy

im. Andrzeja Małkowskiego

( – ) phm. Maciej Klima HR