Odsłonięcie Pomnika Andrzeja Małkowskiego

ZAPROSZENIE NA ODSŁONIĘCIE POPIERSIA
Andrzej Małkowski 1888-1919
w roku jubileuszu 100-LECIA Harcerstwa 1911 – 2011
w dowód wdzięczności i dla trwałego upamiętnienia idei
patriotycznego wychowywania polskiej młodzieży przez 100 lat
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
postanowił ustawić popiersie
Andrzeja Małkowskiego
patrona Małopolskiej Chorągwi Harcerzy ZHR
w alei zasłużonych postaci na terenie 
Parku im. Dr. H.Jordana w Krakowie

 

Zarząd Okręgu Małopolskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
Społeczny Komitet Budowy Popiersia Andrzeja Małkowskiego

zaprasza
na uroczystość odsłonięcia popiersia, która odbędzie się dnia 27 sierpnia 2011 r. (sobota), o godz. 18.00,
w Parku im. Dr. H.Jordana, w miejscu związanym z powstaniem skautingu w Krakowie.

(-) Wojciech Hausner hm. 
Przewodniczący Komitetu

(-) Marta Serwin hm.
Przewodnicząca ZO ZHR