Defilada

28sierpnia ulicami Krakowa przemaszeruje Defilada Zlotu 100-lecia Harcerstwa. Około 2000 harcerzy wyruszy za swoimi sztandarami z pod Barbakanu na Wawel. Defiladę odbierać będą honorowi goście Zlotu na czele z Prezydentem Polski. Niech nie zabraknie tam żadnego sztandaru!

Sztandary organizacji, chorągwi, hufców i drużyn – wszystkie znajdą swoje zaszczytne miejsce w szyku podczas defilady. Druhny i Druhowie, mamy nadzieję, że nie zabraknie żadnego z nich. W ostatni dzień zlotu, w niedzielne popołudnie 28 sierpnia, w godzinach 14.00-16.00 w okolicach Barbakanu nastąpi przegrupowanie kolumn i pocztów sztandarowych. 

Poczty sztandarowe zapraszamy na godzinę 14.00 aby mogły przećwiczyć i zsynchronizować elementy musztry. Pod Barbakanem będzie na was oczekiwał pwd. Jan Majda HO, do którego należy zgłaszać zapytania i sprawy problemowe(telefon kontaktowy, do kontaktów podczas trwania zlotu: 880296605).

O godzinie 16.00 rozpocznie się defilada. Trybuna honorowa ustawiona będzie na placu O. Adama Studzińskiego. Defilować będziemy przy akompaniamencie orkiestry wojskowej. 
To będzie niepowtarzalna okazja do demonstracji naszego patriotyzmu, harcerskich ideałów oraz chęci służby Bogu, Polsce i bliźnim. Sztandar jest symbolem tradycji oraz niezłomnej wierności tym wartościom. Niech dumnie powiewa przed kolumnami, niech  dodaje nam sił na kolejne 100 lat harcerskiej służby!