Rozpoczęcie Roku Harcerskiego

Czuwaj 
Szczęść Boże

Serdecznie zapraszam na rozpoczęcie roku harcerskiego 2011 / 2012 do kościoła św. Idziego w najbliższą niedziele tj. 04.09.2011 na godzinę 9.00.
Niech ten nowy etap naszego życia i przygody z harcerstwem stanie się dla nas odnową nie tylko zewnętrzną, ale i duchową. 
Bądźmy tymi, którzy w tym nowym roku harcerskim będą prawdziwie świadczyć o służbie Bogu, Ojczyźnie i Bliźnim.

Czuwaj 

Kapelan

Po mszy odbędzie się krótki apel obecnych drużyn z odczytaniem rozkazu komendanta