Harce Ćwików Małopolskiej Choragwi Harcerzy

 

Harce Ćwików 2011

Małopolskiej Chorągwi Harcerzy Im. Andrzeja Małkowskiego


Termin: 19, 20 listopada 2011

Koszt: 30 zł (wraz z noclegiem i wyżywieniem)

Termin zgłoszenia: do 25 października mailowo na adres: rompek@vp.pl


Zgłaszać mogą się osoby, które posiadają stopień wywiadowcy i mają ukończone 15 lat. Na harcach będzie sprawdzana wiedza i umiejętności harcerskie na poziomie ćwika (wymagania z książeczki stopni), ogólna sprawność fizyczna i poruszania się w terenie oraz obycie harcerskie. Z drużyny, z której zgłaszany jest ktoś do uczestniczenia w harcach musi również zostać zgłoszony ktoś z kadry do obstawy.


Zgłoszenie powinno zawierać:

 

– imię i nazwisko

– funkcja, drużyna, hufiec

– adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym, data urodzenia, PESEL, numer kom.

– informację czy środowisko, w którym działa zgłaszający się posiada ubezpieczenie całoroczne.

– kto z drużyny będzie pomagał w organizacji (imię, nazwisko, funkcja, stopień, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym, data urodzenia, PESEL, numer kom)

Dalsze informacje, spis ekwipunku oraz miejsce harców zostaną przekazane po zgłoszeniu się.

W razie wszelkich pytań i wątpliwości proszę dzwonić – 531158789.

Czuwaj!

Komendant Harców Ćwików

pwd. Tomasz Rompalski HO