Relacja z Turnieju Drużyn Leśnych

Turniej Drużyn Leśnych 2011

RELACJA

W dniach 8-9 października 2011 roku odbył się Turniej Drużyn Leśnych o miano najlepszej drużyny „Orlej” organizowany przez Referat Harcerzy Małopolskiej Chorągwi Harcerzy im. Andrzeja Małkowskiego. Do turnieju zgłosiły się 4 drużyny:

3 Zakopiańska Drużyna Harcerzy „Górska Ostoja” im. Tadeusza Kościuszki,

3 Podgórska Drużyna Harcerzy „Matecznik” im. Andrzeja Małkowskiego,

6 Zakopiańska Drużyna Harcerzy im. Zawiszy Czarnego,

7 Krakowska Drużyna Harcerzy „Komandosy” im. hm. Tadeusza Boya

Łącznie drużyny stanęły do turnieju w sile 72 harcerzy. Przed jego rozpoczęciem drużyny musiały odbyć zbiórkę oraz przygotować film promujący.

 

Turniej odbywał się w Baczynie (20 km od Krakowa). W sobotę rano wszystkie cztery drużyny stanęły na wspólnym apelu rozpoczynającym, a następnie ruszyły na bieg harcerski „Harce Drużyn Leśnych 2011”, na którym były punkty z technik harcerskich, punkty bonusowe oraz harce dla zastępów. W czasie harcowania odbywały się też służby na rzecz innych. Pomimo złej pogody po powrocie z harców, drużyny przygotowały na kuchniach polowych posiłki. Następnie odbył się turniej sportowy. Gry zespołowe takie jak przeciąganie liny, yoyo, skautbool, były najbardziej emocjonujące oprócz nich odbywała się sztafeta, bieg harcowy oraz bieg z przeszkodami,. Zastępy z poszczególnych drużyn walczyły o jak najlepsze wyniki. Wieczorem odbyło się ognisko turniejowe, na którym drużyny przedstawiały scenki prezentujące ich drużyny. Po ognisko drużyny udały się do Krakowa. Rano wszyscy spotkali się w kościele św. Idziego na mszy św. a następnie odbył się apel na placu ks. hm. Adama Studzińskiego. Najlepszą drużyna została (tym samym zdobywać miano drużyny Orlej) 6 Zakopiańska Drużyna Harcerzy im. Zawiszy Czarnego broniąc tytułu zdobytego rok temu. Z minimalna stratą 3 pkt. drugie miejsce zajęła 3 Zakopiańska drużyna Harcerzy „Górska Ostoja” im. T. Kościuszki, trzecie miejsce zajęła 7 Krakowska Drużyna Harcerzy „Komandosy” im. hm. T. Boya, a czwarte miejsce 3 Podgórska Drużyna Harcerzy „Matecznik” im. A. Małkowskiego.

Czuwaj !

Komendant Turnieju Drużyn Leśnych 2011

pwd. Rene Karkocha HR