Turniej Zastępów Małopolskiej Choragwi Harcerzy 2011 – 2012

 

TURNIEJ ZASTĘPÓW

MAŁOPOLSKIEJ CHORĄGWI HARCERZY

DRUHOWIE ZASTĘPOWI!

DRUHOWIE DRUŻYNOWI!

DRUHOWIE HUFCOWI!

W zakładce menu strony dedykowanej Referatowi Harcerzy Małopolskiej Chorągwi Harcerzy pojawiła się kompleksowa informacja od Komendanta Turnieju Zastępów Małopolskiej Chorągwi Harcerzy o zasadach i terminach Turnieju Zastępów MChH-y.

INFORMACJA DOSTĘPNA JEST TAKŻE

TU

Zapraszam do zapoznania się z wymogami i zasadami Turnieju.

Czuwaj!

Komendant Turnieju Zastępów

pwd. Rene Harkocha HR