Obchody Święta Niepodległości

 

Podaje do wiadomości harmonogram obchodów Święta Niepodległości:

9.00 Apel Chorągwi na placu św. Mari Magdaleny

10.00 Udział w mszy św. na Wawelu

ok. 11.30 (po złożeniu kwiatów przed krzyżem katyńskim) krąg na placu o. Adama Studzińskiego

18.30 Ognisko Instruktorskie z mianowaniami. Fort „Tonie” ul. Jurajska