Wigilia dla osób samotnych, ubogich i bezdomnych

Druhowie!

Jak co roku w przeddzień Świąt Bożego Narodzenia organizowana będzie w klasztorze oo. Franciszkanów wigilia dla osób bezdomnych, ubogich i samotnych.

Podczas wigilii konieczne jest pełnienie służby polegającej na roznoszeniu posiłków, wydawaniu paczek żywnościowych, zapewnieniu porządku, innych drobnych pracach pomocniczych. W przeddzień wigilii odbywa się pakowanie paczek świątecznych dla uczestników uroczystości.

W wigilii bierze corocznie udział około 1 tys. osób bezdomnych, ubogich i samotnych. Dlatego do służby potrzebnych jest wiele (około 50) harcerek i harcerzy.

Służba przeznaczona jest dla harcerek i harcerzy powyżej 16 r.ż. – a więc szczególnie dla instruktorek i instruktorów, wędrowniczek i wędrowników, kadr drużyn, zastępowych.

Służbę w dniu wigilii (24 grudnia) pełnimy w godz. 13.15-17.00. Paczki żywnościowe pakujemy dzień wcześniej (23 grudnia) w godz. 10.00 – 13.00 u OO. Franciszkanów (Sala Włoska – wejście z krużganków).

Zgłoszenia na służbę (imię, nazwisko, stopień/nie, drużyna, wiek, adres e-mail, tel. kontaktowy) proszę przesyłać do mnie do dnia 20 grudnia br. (proszę o zaznaczenie kto deklaruje także udział w pakowaniu paczek).

Osoby, które będą pełniły służbę po raz pierwszy przychodzą obowiązkowo w dniu 23 grudnia o godz. 10.00 do klasztoru OO. Franciszkanów (sala Włoska).

Czuwaj !

Koordynator służby
phm. Paweł Lisowski HO

pawel.lisowski@zhr.pl
tel. kom. 503-922-746