Składki w roku 2012

Druhowie!

Każdy nowy rok oprócz postanowień, nowych kalendarzy etc. niesie ze sobą także nieodzowny element jakim są…


PODWYŻKI

…prądu, gazu, podatków, ropy naftowej, żywności i wielu wielu innych.

Powyższy trend nie ominął także…składek.

W imieniu Zarządu Okręgu Małopolskiego uprzejmie informuję, że składki na nowy rok kalendarzowy wynoszą:


6 zł

Składka członkowska dla wszystkich zuchów, harcerzy i wędrowników, a także dla niepracujących instruktorów i niepracujących członków współdziałających.

 

12 zł

Składka członkowska dla pracujących harcerzy starszych, instruktorów i członków współdziałających.

 

 

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW ODNAJDZIECIE W DZIALE „SKŁADKI”

Jednocześnie w imieniu Skarbnika Małopolskiej Chorągwi Harcerzy zapraszam do niezwłocznego uregulowania składek zaległych i bieżących.