Wigilia dla osób bezdomnych i samotnych AD 2011 – podsumowanie

Wigilia dla osób bezdomnych, ubogich i samotnych – podsumowanie

Wigilia dla osób bezdomnych, ubogich i samotnych – organizowana przez Krakowski Caritas w klasztorze oo. Franciszkanów – corocznie gromadzi około tysiąca potrzebujących osób. Corocznie też harcerki i harcerze Okręgu Małopolskiego ZHR pełnią podczas wigilii służbę. Służba polega na przygotowaniu paczek (w przeddzień wigilii) oraz ułożeniu stołów i krzeseł, a następnie pomoc podczas roznoszenia posiłków, wydawaniu paczek, udzielaniu pomocy w dojściu do stołów, dbaniu o ład i porządek podczas uroczystości.

W tegorocznej służbie (pakowanie paczek i wigilia) wzięło udział 59 osób z naszego okręgu (łącznie z byłymi harcerzami i przyjaciółmi). To bardzo budujące, że co roku jest nas coraz więcej, ale pamiętajmy, że z roku na rok jest także coraz więcej osób potrzebujących naszej pomocy.

Ta nasza wyjątkowa służba polega nie tylko na dawaniu, ale także na czerpaniu siły od osób, którym pomogliśmy. Mam nadzieję, że przyniesie ona wszystkim ją pełniącym siłę i motywację do pracy w 2012 roku!

Pragnę serdecznie podziękować za służbę Druhnom i Druhom oraz byłym harcerzom i przyjaciołom (bez stopni instruktorskich i harcerskich): Zuzanna Bert, Ewa Burdek, Agnieszka Chłobowska, Paulina Ciołek, Agnieszka Gwoździewicz, Małgorzata Kosałka, Anna Leśniak, Olga Lewińska, Paulina Łabuzek, Julia Łucka, Olga Miernik, Agnieszka Musiałowicz, Izabela Pelc, Joanna Pełesz, Beata Ramza-Ożóg, Bożena Rodzoń, Aneta Starowicz, Joanna Stompór, Weronika Szczygieł, Sonia Świątkowska, Małgorzata Wczelik, Małgorzata Woźniak,

Bartosz Adamusik, Maciej Adrian, Konrad Babiuch, Paweł Borgosz, Piotr Cholewczuk, Paweł Cieślik, Marcin Dera, Jacek Feczko, Marek Górecki, Kamil Jakubas, Janisław Juszczyk, Kamil Komenda, Jakub Kokowski, Sebastian Liszka, Filip Ładyga, Grzegorz Noga, Piotr Olejniczak, Jan Onderka, Piotr Olejnik, Bartosz Pawłowicz, Wojtek Pełesz, Michał Rachalski, Sebastian Ramza-Ożóg, Tomasz Rompalski, Tomasz Semenowicz, Wojciech Snoch, Grzegorz Stokłosa, Paweł Szczerbiński, Dawid Szafrański, Przemysław Szymański, Jakub Świerk, Mateusz Tytoń, Andrzej Uhl, Andrzej Wszołek, Wojtek Zakrzewski, Paweł Zatorski.

Szczególne podziękowania kieruję do: phm. Małgorzaty Wczelik, pwd. Wojciecha Snocha, pwd. Tomasz Rompalskiego – za pomoc organizacyjną podczas służby.

 

Do zobaczenia na służbie za rok!

Czuwaj!

Koordynator służby

phm. Paweł Lisowski


JEDNOCZEŚNIE ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA SKROMNEJ GALERII Z WIGILII