ZBIÓRKA WYBORCZA INSTRUKTOREK I INSTRUKTORÓW OKRĘGU MAŁOPOLSKIEGO

 

Zbiórka Wyborcza Instruktorów i Instruktorek Okręgu Małopolskiego ZHR odbędzie się

10 marca (sobota)

u Kapucynów przy ul. Loretańskiej w Krakowie.

REJESTRACJA INSTRUKTORÓW UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA:

od godziny 9:00

I TERMIN: 10:00

II TERMIN: 10:15

APELUJEMY O PUNKTUALNE PRZYBYCIE!

ABY DOKONAĆ SPOKOJNEJ REJESTRACJI ZALECAMY, ABY PRZYJŚĆ NA MIEJSCE ZBIÓRKI NIE PÓŹNIEJ NIŻ O GODZINIE

9:30

A NASTĘPNIE DOKONAĆ NIEZWŁOCZNEJ REJESTRACJI.

Od godziny 9.00 będą dyżurować również skarbnicy obu Chorągwi i Namiestnictwa, u których będzie można uiścić składki instruktorskie (przypominam 6 zł/m-c dla instruktora niepracującego a 12 zł/m-c dla instruktora pracującego) oraz 12 zł ubezpieczenia OC.

 

Poniżej pełny porządek Okręgowej Konferencji Wyborczej Okręgu Małopolskiego ZHR w dniu 10 marca 2012r.

9:00 – 10:00 Podpisywanie list obecności, odbiór mandatów

10:00 Rozpoczęcie Okręgowej Konferencji Wyborczej (10:00 – I termin, 10:15 – II termin)

Wprowadzenie sztandarów

Hymn harcerski

Modlitwa poprowadzona przez Kapelana

Wystąpienia zaproszonych gości

Ustalenie liczby mandatów

Wybór Prezydium

Wybór Komisji Skrutacyjnej

Przyjęcie porządku obrad

Krótka informacja wprowadzająca dotycząca XII Zjazdu ZHR

Zgłaszanie kandydatur na delegatki i delegatów na XII Zjazd ZHR

Prezentacja – pytania do kandydatów

Wybory

Dyskusja merytoryczna

Ogłoszenie wyniku wyborów

Wyprowadzenie sztandarów

15:30 Zakończenie Konferencji – Krąg