Wyborczy weekend w Małopolsce

Druhowie.

W dniu 19 maja 2012 r. w Forcie Tonie odbyła się nadzwyczajna Zbiórka Wyborcza Instruktorów Małopolskiej Chorągwi Harcerzy im. Andrzeja Małkowskiego. W trakcie zbiórki ustępujący Komendant oraz kończąca kadencję Komisja Instruktorska przedstawili swoje sprawozdania. Udzielono także odpowiedzi na pytania zebranych na zbiórce Instruktorów Chorągwi.

W dalszej części Zbiórki przyjęto sprawozdanie kończącej kadencję Komisji Instruktorskiej, a następnie przyjęto sprawozdanie i udzielono absolutorium ustępującemu Komendantowi Chorągwi.

O wybór na funkcję Komendanta Małopolskiej Chorągwi Harcerzy ubiegali się hm. Marcin Dorosz HR i hm. Maciej Klima HR. W wyniku przeprowadzonych tajnych wyborów zgromadzeni na Zbiórce Instruktorzy powierzyli funkcję Komendanta Małopolskiej Chorągwi Harcerzy:

hm. Maciejowi Klimie HR

Do Komisji Instruktorskiej Małopolskiej Chorągwi Harcerzy wybrano Druhów:

hm. Piotra Popławskiego HR

hm. Ryszarda Ornata HR

phm. Jarosława Kuczaja HR

 

Z kolei w dniu dzisiejszym (20 maja) w Sali im. Józefa Dietla przy pl. Wszystkich Świętych, tj. w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa miał miejsce XII Zjazd Okręgu Małopolskiego ZHR.

Spośród Instruktorów Małopolskiej Chorągwi Harcerzy do Władz Okręgu wybrani zostali:

Zarząd Okręgu Małopolskiego ZHR:

hm. Aleksander Rychlik HR

hm. Michał Sternicki HR

Krzysztof Heilman (hm. rez.)

phm. Paweł Pająk HR

phm. Dariusz Lenard HR

Komisja Rewizyjna Okręgu Małopolskiego ZHR:

phm. Bartosz Rzońca HR

pwd. Paweł Rabiej HO

 

Wszystkim wybranym Druhom życzymy radości i satysfakcji z pełnionych funkcji.

CZUWAJ!