Rocznica Wręczenia Sztandoru

Druhowie,

Serdecznie zapraszam na najbliższą niedzielę na obchody rocznicy wręczenia Małopolanom Sztandaru.
Drużyny Wędrowników, ZZ Drużyn Harcerzy i Gromady Zuchowe biorące udział w zlocie będą harcowały już wcześniej. Pozostałe drużyny i gromady, wszystkich innych druhów zapraszam na:

Mszę św. w Kościele oo. Kapucynów – 14. 30
Apel przy popiersiu Andrzeja Małkowskiego – 15. 30

Mianowanie podharcmistrzowskie (zapraszam druhów podharcmistrzów i harcmistrzów) przy popiersiu Andrzeja Małkowskiego po apelu – około godziny 16.00

Ognisko instruktorskie połączone z mianowaniami przewodnikowskimi  – 18. 45 zbieramy się na końcu ul. Twardowskiego.