SKŁADKI 2013

 

 

WAŻNE!

 

Zarząd Okręgu Małopolskiego, uchwałą z dnia 18.12.2012 r. ustalił wysokość składek na rok 2013.

Wysokość składek dla członków Okręgu Małopolskiego ZHR wynosi:

• 9,50 zł – składka członkowska (zucha, harcerza, wędrownika),

• 14,50 zł – składka instruktora pracującego oraz harcerza starszego – pracującego,

• 9,50 zł – składka instruktora niepracującego oraz harcerza starszego – niepracującego

 

Każda jednostka, która wpłaci składki za rok 2013 (cały rok lub część) do końca roku 2012, może to zrobić według stawek obowiązujących na rok 2012.

Powyższe dotyczy również instruktorów i harcerzy starszych.

Składki można regulować na konto Małopolskiej Chorągwi Harcerzy

lub

na ostatnim w tym roku – specjalnym dyżurze Skarbnika Chorągwi w dniu 27.12.2012, w godzinach 18.30 do 19.30.