Konferencja Instruktorska MChHy – kolejne informacje

Quo Vadis Małopolska

Konferencja Instruktorów Małopolskiej Chorągwi Harcerzy

Niech nikt nie żąda czegokolwiek od organizacji, jeśli sam nie przyczynia się do jej istnienia.

Andrzej Małkowski

Temat grupy: „Stworzenie części poradnika pt. „Jak założyć drużynę w małej miejscowości”” (temat sugerowany dla przewodników):

Jednym z pierwszych zadań przed jakim stanie każdy drużynowy będzie organizacja akcji naborowej. Aby to ułatwić celem tej grupy jest zebranie doświadczeń i wypracowanie konkretnych pomysłów na zorganizowanie akcji zaciągowej, pierwsze miesiące działania drużyny i zastępu zastępowych. W przypadku obecności minimum 4 osób z referatu zuchów/wędrowników przewiduje się otwarcie podgrup poświęconych opracowaniu elementów odpowiadającej im metody.

Temat grupy: „Stworzenie części poradnika pt. „Harcerstwo w szkole”” (temat sugerowany dla podharcmistrzów):

Naturalnym sprzymierzeńcem harcerstwa jest szkoła, parafia, czy przedstawiciele samorządu lokalnego. Aby zwiększyć skuteczność naszej współpracy z tymi podmiotami będziemy chcieli opracować zarys adresowanego do nich informatora poświęconego działaniu ZHR.

Temat grupy: „Wypracowanie metod rozwoju Małopolskiej Chorągwi Harcerzy im. Andrzeja Małkowskiego” (temat sugerowany dla harcmistrzów):

Od powstania ZHRu nasza chorągiew nie potrafi znaleźć sposobu na rozwinięcie swojej działalności poza Krakowem i innymi nielicznymi większymi miejscowościami. Zadaniem grupy będzie próba odpowiedzi na pytanie w jakich kierunkach i przy pomocy jakich metod można wyjść poza dotychczasowe osiołki naszego działania.

Poszczególne grupy są dedykowane dla instruktorów w odpowiednich stopniach, ale jeśli jesteś zainteresowany innym niż przewidziany dla Ciebie temat to skontaktuj się z komendantem Szkoły Instruktorskiej (mlp.si@zhr.pl).

Czuwaj!

komendant MChHy /-/ hm. Maciej Klima HR

Komendant SI MChHy /-/ phm. Jarosław Kuczaj HR