Kurs Przewodnikowski Drużynowych Wędrowników NA GRANI IX

 

Kurs Przewodnikowski Drużynowych Wędrowników NA GRANI IX

termin zgłoszeń: 04.05.2013

termin kursu: 15-24.08.2013

szacunkowy koszt: 400zł

Na kurs może się zgłosić:

  • drużynowy drużyny wędrowników,
  • przyboczny drużyny wędrowników,
  • wędrownik, który chciałby założyć patrol/drużynę wędrowniczą

Pozostałe Wymagania do spełnienia:

  • ukończone 18 lat;
  • otwarta próba stopień Harcerza Orlego

Jeżeli kandydat nie działał nigdy w drużynie wędrowników, a pragnie założyć patrol/drużynę wędrowników to MUSI mieć otwartą próbę na stopień instruktorski i w nim zawarte zadanie dotyczące założenia i prowadzenia drużyny wędrowników

Zgłoszeń należy dokonać telefonicznie: 500010479 oraz mailem: w.snoch@gmail.com

W zgłoszeniu mailowym należy podać:

  • numer i nazwę jednostki,
  • stopień harcerski i instruktorski (jeśli ktoś posiada),
  • kontakt (telefon, mail)
  • opinię bezpośredniego przełożonego (drużynowego/hufcowego/referenta – odpowiednio w przypadku pełnienia funkcji: przybocznego/instruktora hufca/instruktora chorągwi)

Żeby ukończyć kurs należy dobrze wykonać wszystkie zadania przedkursowe, zadania w trakcie kursu i uczestniczyć we wszystkich zajęciach kursu.

Czuwaj!

Komendant Kursu

phm.Wojciech Snoch HR

w.snoch@gmail.com

500010479