Kurs Przewodnikowski Wodzów Zuchów „Narodziny Dzielności VII”

 

Kurs Przewodnikowski Wodzów Zuchów „Narodziny Dzielności VII”

termin zgłoszeń:

04.05.2013

termin biwaku kursowego:

17-19.05.2013

termin kursu:

16-31.08.2013

szacunkowy koszt:

450 zł

miejsce:

do 150 km od Krakowa

Warunkiem przyjęcia na Kurs jest:

 

 

  • rocznikowo 17 lat
  • zdobyty stopień ćwika
  • rozmowa z komendą kursu
  • opinia bezpośredniego przełożonego
  • udział w minimum dwóch obozach stałych
  • regulaminowe umundurowanie

 

 

a także w dniu rozpoczęcia kursu:

 

  • uzupełniona książeczka służbowa oraz wybity stopień na Krzyżu Harcerskim
  • pisemna zgoda komendanta chorągwi ( nie dotyczy Małopolskiej Chorągwi Harcerzy)

 

UWAGA!

Podstawowym warunkiem zakwalifikowania się na kurs jest terminowe dopełnienie wszelkich formalności!

Zgłoszenia kandydatów nie spełniających warunku wieku lub warunku stopnia będą indywidualnie rozpatrywane przez komendę kursu.

Nie jest wymagane doświadczenie w pracy z zuchami!

Podstawowym warunkiem zaliczenia kursu jest obecność na całości szkolenia!

Przydatne linki: zgłoszenie

Czuwaj!

p.o. Komendant Kursu

pwd. Mateusz Niedzielski HO

 

mateusz.niedzielski@zhr.pl

504-206-615