Dodatkowy termin zbiórki Komisji Instruktorskiej!

 

Z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń na spotkanie z Komisją Instruktorską w dniu 22.05, Komisja uprzejmie informuje, że został wyznaczony


DODATKOWY TERMIN ZBIÓRKI

Komisji Instruktorskiej

w dniu 29.05

Informuję ponadto, że na chwilę obecną zostały jeszcze 2 miejsca.

Zgłoszenia na termin 29.05 można dokonać do dnia 22.05 na znanych warunkach.

 

Czuwaj!

Sekretarz Komisji Instruktorskiej

Małopolskiej Chorągwi Harcerzy ZHR