Konkurs na scenariusz zbiórki poświęconej bl. Stefanowi Wincentemu Frelichowskiemu

 

KONKURS NA SCENARIUSZ ZBIÓRKI POŚWIĘCONEJ BŁ. STEFANOWI WINCENTEMU FRELICHOWSKIEMU FRELICHOWSKIEMU

DRUHOWIE!

Gościmy w Małopolsce relikwie Błogosławionego Stefana  Wincentego Frelichowskiego – patrona polskich harcerzy.

Prosimy, abyście się do tego ważnego wydarzenia przygotowali i spróbowali znaleźć czas na osobiste spotkanie z Błogosławionym. Kalendarz dostępny jest na stronie Chorągwi w osobnym ogłoszeniu.

 

ZAPRASZAMY WAS DO UDZIAŁU W KONKURSIE:

na scenariusz zbiórki poświęconej Frelichowskiemu

– Konkurs przeznaczony jest dla zuchmistrzów i zuchmistrzyń, drużynowych drużyn harcerskich i wędrowniczych; w takich też kategoriach będzie rozstrzygany.

– Czas jest krótki, ale wierzymy w Waszą kreatywność i umiejętność podejmowania niespodziewanych zadań.

– Termin nadsyłania gotowych scenariuszy upływa 27. grudnia 2013 roku – godzina 10.00 na adres: olamio@interia.pl.

– Rozstrzygnięcie konkursu 27. grudnia 2013 roku na spotkaniu kadr drużyn, które odbędzie się u Jezuitów (Kraków, ul. Kopernika 26) o godzinie 17.30.

Masz pytania? Odpowie na nie: phm. Aleksandra Mioduszewska.

 

Czuwaj!

phm Aleksandra Mioduszewska HR

Koordynatorka ds. peregrynacji Okręgu Małopolskiego ZHR