Składki w drużynach wędrowników

Druhowie wędrownicy.

Uprzejmie informuję, że Rada Naczelna w uchwale dotyczącej kwestii składek członkowskich ustaliła nowe ilości osób, za które drużyny te odprowadzają składki członkowskie:

9 osób – druzyna związkowa wędrowników

5 osób – druzyna próbna wędrowników.