Zgody na Zimowiska

Druhowie, jutro na dyżurze będą wydawane zgody na zimowiska. Przypominamy jakie wymogi należy spełnić aby stosowną zgodę otrzymać.

 

Aby otrzymać zgodę na wyjazd należy przedłożyć następujące dokumenty:

A. W przypadku zimowiska drużyny:

– potwierdzenie wpłaty składek instruktorskich i członkowskich do marca 2014

włącznie

– zatwierdzony przez hufcowego plan pracy zimowiska /na 1 stronie dane

kontaktowe, ilość uczestników / wraz z kopią dla Komendanta.

– pierwszą część arkusza wizytacyjnego dla zimowiska drużyny harcerzy

wypełnionego wraz z hufcowym /do wglądu/

– książkę pracy zimowiska, z wypełnionymi danymi kadry i uczestników /do

wglądu/.

B. W przypadku zgrupowania zimowisk:

– druk wypełniony przez Okręg – dotyczący wniosku o mianowanie komendanta i

kwatermistrza wraz z listą jednostek

– potwierdzenie opłacenia składek instruktorskich wszystkich instruktorów

wchodzących w skład kadry zgrupowania do marca 2014 włącznie.