Druh Krzysztof odszedł na Wieczna Wartę28 stycznia 2014 r., po ciężkiej chorobie odszedł na Wieczną Wartę


ŚP. HARCMISTRZ KRZYSZTOF PAWLUŚ HR.

– „WIERNY KOT”


Druhny i Druhowie! Zapamiętajmy go, jako szlachetnego, radosnego i pogodnego Człowieka, harcerza i instruktora Krakowskiej „Dziewiętnastki” o Wielkim Sercu, Wiernym Bogu, Polsce i bliźnim – niech mottem staną się dla nas Jego słowa, wpisane w Księdze Puszczańskiego Kręgu Instruktorskiego „Czarnego Dębu”:


„… Dziękować Bogu za każdą chwilę życia, za każde uderzenie serca, za każdy oddech. Ale dziękować Bogu i za Ludzi. Za dobrych ludzi, za mądrych ludzi, za świętych ludzi, których Bóg dał nam spotykać na drodze życia. Z których słońca czerpiemy. Z których obfitości otrzymujemy. Przez których dobro stajemy się dobrzy. Przez których mądrość coraz więcej rozumiemy.”


Taki był „Wierny Kot”, Druh Krzysztof…

Dobry Jezu, a nasz Panie – daj Mu wieczne spoczywanie…


Amen.


Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek, 4 lutego o godzinie 13.40 na Cmentarzu Batowickim w Krakowie


W związku ze śmiercią druha Krzysztofa wprowadzam w Małopolskiej Chorągwi Harcerzy im. Andrzeja Małkowskiego miesięczna żałobę (od 01 do 28 lutego ) .

hm. Maciej Klima HR

komendant Chorągwi