Aktualizacja Stopni

Druhowie,

W Związku z podnoszeniem jakości pracy chorągwi i dostosowaniem działań do nowego regulaminu stopni następnym rozkazem komendanta każdemu członkowi Małopolskiej Chorągwi Harcerzy zostanie przyznany stopnień adekwatny do jego wieku. Z zastrzeżeniem, że dany druh działał w jakiejś jednostce MChH-y co najmniej przez okres ostatnich trzech miesięcy.