Kurs Przewodnikowski Drużynowych Harcerzy ŻAR XX

„Kto ducha harcu nie posiada, kto nie ma pragnień szukania przygód, zdobywania przeszkód, kto nie ma odwagi wspinać się na szczyty, kto woli spokojne i wygodne życie, kto nie zna trudów, porażek i zwycięstw – harcerzem nie będzie.
Harcerstwo zaczyna się tam, gdzie młody człowiek zaczyna szukać własnych dróg…”

Leopold Ungeheuer

termin zgłoszeń: 03.05.2015
termin kursu: 14-30.08.2015
koszt: 475 zł.
miejsce: okolice Jamnej

Warunki przyjęcia na kurs:

  • Rocznikowo 17 lat
  • Zdobyty stopień ćwika
  • Rozmowa z komendą kursu
  • Opinia bezpośredniego przełożonego

 

A także w dniu rozpoczęcia kursu:

  • Regulaminowe umundurowanie
  • Uzupełniona książeczka służbowa
  • Wybity stopień na Krzyżu Harcerskim
  • Pisemna zgoda komendanta chorągwi (dotyczy uczestników z poza Małopolskiej Chorągwi Harcerzy)

 

UWAGA! Podstawowym warunkiem zakwalifikowania na kurs jest terminowe dopełnienie wszystkich formalności.
Zgłoszenia kandydatów nie spełniających warunku wieku lub warunku stopnia będą indywidualnie rozpatrywane przez komendę kursu.
Podstawowym warunkiem zaliczenia kursu jest obecność na całości szkolenia!

Link do zgłoszenia


Czuwaj!
Komendant kursu
(-) phm. Jarosław Kuczaj HR
601-626-287
jkuczaj@zhr.pl