Kurs Przewodnikowski Drużynowych Wędrowników NA GRANI X

termin zgłoszeń: 19.05.2014

termin kursu: 15-25.08.2014
szacunkowy koszt: 400zł

 

Warunki przyjęcia na kurs:

 

  • Ukończone 18 lat
  • Otwarta próba na stopień Harcerza Orlego
  • Rozmowa z komendą kursu
  • Opinia bezpośredniego przełożonego

 

 

A także w dniu rozpoczęcia kursu:

 

  • Regulaminowe umundurowanie
  • Uzupełniona książeczka służbowa
  • Wybity stopień na Krzyżu Harcerskim
  • Pisemna zgoda komendanta chorągwi (dotyczy uczestników z poza Małopolskiej Chorągwi Harcerzy)

 

 

UWAGA! Podstawowym warunkiem zakwalifikowania na kurs jest terminowe dopełnienie wszystkich formalności.

Zgłoszenia kandydatów nie spełniających warunku wieku lub warunku stopnia będą indywidualnie rozpatrywane przez komendę kursu.

Podstawowym warunkiem zaliczenia kursu jest obecność na całości szkolenia!

 

Link do zgłoszenia

 

 

 

Czuwaj!

Komendant Kursu

(-) hm. Maciej Klima HR

504499509

maciek.klima@zhr.pl