Kurs Przewodnikowski Wodzów Zuchów „Narodziny Dzielności IX”

termin zgłoszeń: 03.05.2015

termin kursu: 14-30.08.2015
koszt: 475 zł
miejsce: okolice Jamnej

 

Warunkiem przyjęcia na Kurs jest:

  • Rocznikowo 17 lat
  • Zdobyty stopień ćwika
  • Rozmowa z komendą kursu
  • Opinia bezpośredniego przełożonego

 

a także w dniu rozpoczęcia kursu:

  • Regulaminowe umundurowanie
  • Uzupełniona książeczka służbowa
  • Wybity stopień na Krzyżu Harcerskim
  • Pisemna zgoda komendanta chorągwi (dotyczy uczestników z poza Małopolskiej Chorągwi Harcerzy)

 

UWAGA! Podstawowym warunkiem zakwalifikowania się na kurs jest terminowe dopełnienie wszelkich formalności!

Zgłoszenia kandydatów nie spełniających warunku wieku lub warunku stopnia będą indywidualnie rozpatrywane przez komendę kursu.

Nie jest wymagane doświadczenie w pracy z zuchami!

Podstawowym warunkiem zaliczenia kursu jest obecność na całości szkolenia!

 

Link do zgłoszenia

 

Czuwaj!

Komendant kursu

(-) pwd. Michał Krudysz HR

730-057-077

michal.krudysz@zhr.pl