Nadzwyczajna Zbiórka Instruktorów

Nadzwyczajna Zbiórka Instruktorów
Małopolskiej Chorągwi Harcerzy ZHR im. Andrzeja Małkowskiego

UWAGA ZMIANA MIEJSCA ZBIÓRKI!!!


Na podstawie § 8 Regulaminu Chorągwi Harcerzy ZHR zwołuję Nadzwyczajną Zbiórkę Instruktorów Małopolskiej Chorągwi Harcerzy ZHR im. Andrzeja Małkowskiego w dniu 17. 05. 2014 (sobota) w auli Muzeum Armii Krajowej ul. Wita Stwosza 12 w Krakowie.

Planowany porządek:

• 10.00 – Msza Święta (kościół oo. Karmelitów Bosych ul. Rakowicka 18),
• 11.00 – Podpisywanie list, odbiór mandatów, 
• 11.15 – Nadzwyczajna Zbiórka Instruktorów Małopolskiej Chorągwi Harcerzy ZHR 
im. Andrzeja Małkowskiego – pierwszy termin, 
• 11.30 – Nadzwyczajna Zbiórka Instruktorów Małopolskiej Chorągwi Harcerzy ZHR 
im. Andrzeja Małkowskiego – drugi termin. 

Przypominam również, że 18. 05. 2014 r. zwołany został Zjazd Okręgu Małopolskiego, w czasie którego zgodnie z regulaminem odbędzie się Zwyczajna Zbiórka Instruktorów Małopolskiej Chorągwi Harcerzy ZHR im. Andrzeja Małkowskiego.

Czuwaj!

(-) hm. Maciej Klima