Najbliższy dyżur biura

Druhowie!

W związku z wydawaniem zgód na AL 2014 wydłużamy czas wtorkowego dyżuru.
1.07 będziemy na Was czekać od 18.00 do 20.00.
Nie obowiązują już zapisy internetowe i będziemy przyjmować Was wg kolejki.
Przypominam, iż do otrzymania zgody niezbędne są:
– zatwierdzony plan pracy (1 kopia do pozostawienia)
– książka pracy obozu/koloni z danymi uczestników (do wglądu)
– śródroczna książka pracy jednostki (do wglądu)
– arkusz wizytacyjny z wypełniona częścią I.
(do wglądu)
– opłacone składki jednostki i instruktorskie