Zbiórki Komisji Instruktorskiej i Kapituły HRa

 

Druhowie!

Znane są już pierwsze terminy zbiórek Komisji Instruktorskiej i Kapituły Stopnia Harcerza Rzeczypospolitej.

Komisja zaprasza na poniedziałek 22.09.2014.

Kapituła również spotka się w powyższym terminie tj. 22.09.2014 a także 13.10.2014.

Kolejne terminy zostaną wówczas ustalone i podane do wiadomości.