Odsłonięcie pomnika gen. Elżbiety Zawackiej

fot.blogmedia24.pl

W dniu 31 sierpnia 2014 r. w Parku im. dr. Henryka Jordana miało miejsce odsłonięcie popiersia gen. Elżbiety Zawackiej, kurierki Komendy Głównej Armii Krajowej, uczestniczki Powstania Warszawskiego, jedynej kobiety w szeregach cichociemnych. Małopolską Chorągiew Harcerzy reprezentowali harcerze i wędrownicy ze Szczepu 19 KDL im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury oraz hm. Ryszard Wcisło HR i hm. Aleksander Rychlik HR, na czele z druhem komendantem phm. Dominikiem Skwierawskim HR. Po uroczystej Mszy Świętej oraz złożeniu wieńca przez reprezentantów obu chorągwi małopolskich, harcerze udali się pod pomnik Andrzeja Małkowskiego, gdzie złożyli kwiaty i zapalili znicz.

pwd. Grzegorz Noga HO