Akcja Andrzej II

Druhowie!

 

Z okazji zbliżającej się rocznicy urodzin naszego patrona, chcemy zachęcić Was do wzięcia

udziału w rywalizacji między drużynami, ale i instruktorami. Wszystkie szczegóły znajdziecie poniżej:

 

Akcja Andrzej – 31.10.2014, urodziny Andrzeja Małkowskiego

Gromady zuchów:

– Przeprowadź zbiórkę gromady, na której zapoznacie się z młodymi latami Andrzeja

Małkowskiego i przygotujecie mu coś specjalnego (prezent, tort urodzinowy, urodzinowy

harc), co przedstawicie na wspólnym zdjęciu, który prześlesz Komendzie Chorągwi.

 

Drużyny harcerzy:

– Niech wszystkie zastępy przeprowadzą zbiórkę w miejscu, które w swoim środowisku

lokalnym powiązane jest (również symbolicznie) z Andrzejem Małkowskim. Zbiórka niech

dotyczy jednego z etapów życia naszego Patrona. Zastępowy po zbiórce przesyła raport z

informacjami o ilości uczestników, miejscu oraz ze zwięzłym sprawozdaniem, co na zbiórce

się działo.

 

Drużyny wędrowników/Harcerze starsi:

– Zorganizuj ognisko w terenie dla drużyny/kręgu, na które zaprosisz harcmistrza, który

opowie w jego trakcie gawędę o Andrzeju.

 

Instruktorzy:

– spotkaj się przy ognisku lub kominku w grupie co najmniej trzech instruktorów (w tym

co najmniej jeden przewodnik, jeden podharcmistrz oraz jeden harcmistrz); wspomnijcie

Andrzeja w jego trakcie.

 

Potwierdzenie odbycia akcji (zdjęcie, relacja lub inna forma) należy przesłać na adres

mlp.komendant@zhr.pl do 8.11.2014 roku. Wyniki rywalizacji zostaną ogłoszone w rozkazie

Komendanta Chorągwi na 11.11, zaś wyróżnione akcje nagrodzone.

 

Czuwaj!