Gra na 11.11

Zapraszamy wszystkie drużyny i gromady na grę chorągwi w dniu 11.11.
Początek dla harcerzy i wędrowników o godz. 9:45 na pl. Marii Magdaleny
-najpierw msza święta, a potem gra

Początek dla zuchów o godz. 12:45 na pl. Marii Magdaleny 
– najpierw msza święta, a potem gra

Zakończenie około 18:30 przy pomniku Andrzeja Małkowskiego w Parku Jordana,
O 18:00 zaczyna się apel chorągwi.

Szczegóły tutaj